Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
13 grudnia 2016

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych5.    Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim, dyskusja. 6.    Opinia Komisji Budżetowej nt. projektu budżetu na 2017 r.7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wohyń na 2017 rok.

8.    Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Wohyń na 2017 r.9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30