Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK”
Zaproszenie
6 września 2022

                                    LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

serdecznie zaprasza

organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,

lokalnych liderów,  przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością
i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Spotkania są elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

DATA: 13 WRZEŚNIA 2022 R.

GODZINA: 12.30

MIEJSCE: URZĄD GMINY WOHYŃ

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przedstawienie celu spotkania – część informacyjna.

 2. Przedstawienie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz wyników z analizy deskresearch obszaru objętego LSR.

 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru.

 4.  Przeprowadzenie analizy SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności,  cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.

 5. Podsumowanie spotkania                                                                                          

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30