Historia
13 grudnia 2019

Początkowe dzieje Wohynia związane są z Leszkiem Czarnym, koniec XIII w. W 1555 r. Król Zygmunt August nadał osadzie prawa miejskie i herb „Rak”.
W połowie XVI w. Wohyń był miastem królewskim w ziemi brzeskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego leżącym na pograniczu z koroną. Posiadał charakter niedużego miasta z rynkiem w centrum i układem sześciu ulic.

.    Rynek
.    Nad Stawami
.    Ku Parczewowi
.    Gościniec Łukowski
.    Kowalska
.    Średnia
W tym czasie liczył:
.    370 domów
.    ok. 2300 mieszkańców
Zajmował powierzchnię 167 włók chełmskich (około 2800 ha) i przynosił dochód około 550 florenów polskich. Dla porównania pisarz miejski rocznie zarabiał do 40 florenów, a koszt okrętu wojennego wynosił około 5000 florenów.
O znaczeniu Wohynia w owym czasie świadczy między innymi to, że był siedzibą starosty wohyńskiego (wówczas Eustachy Wołłowicz, kasztelan trocki, fundator dworu królewskiego w Wohyniu), a bezpośrednio przed zawarciem Unii lubelskiej był miejscem zjazdu szlachty litewskiej

Przez wieki Wohyń dzielił swe losy z tą częścią Polski. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany, przechodził fazy rozwoju i stagnacji, zmieniał podległość administracyjną, a w końcu i państwową. Tak dotrwał do roku 1867, kiedy to w wyniku reform odebrano prawa miejskie wielu miastom na Podlasiu, w tym i Wohyniowi. Liczył on wówczas:
.    254 domy
.    2145 mieszkańców
z których 55% było Polakami, 44% było Żydami, a pozostali to Rosjanie i Niemcy. Dochód w tym czasie wynosił 392 ruble. Dla porównania dniówka robotnika wynosiła 1/2 rubla, a murarza dochodziła do 1,5 rubla.
Po Powstaniu Styczniowym Wohyń utracił prawa miejskie za pomoc udzieloną Unitom.
Ciekawostką jest fakt, że największa liczba ludności zamieszkiwała Wohyń w 1914 r. Liczył on wtedy 3968 mieszkańców.
Nasi przodkowie odbyli wielką „wędrówkę w miejscu” po ziemiach, departamentach, guberniach i województwach nie ruszając się z domu. Obecnie jak widać nie ma pewności czy ta podróż już się skończyła. Być może jeszcze nasze pokolenie ruszy w kolejną wędrówkę.

Spotkania z zabytkami dostarczają trwałych wrażeń, tak miłośnikom architektury jak i historii. Szczególnie interesująca jest historia Unitów z tego terenu oraz dawne kamienie graniczne między Litwą i Koroną
Czasy Współczesne
Gmina Wohyń położona we wschodniej części powiatu radzyńskiego zajmuje powierzchnię 178 km2 i należy do większych w powiecie. Ludność gminy liczy około 7500 osób. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo.
W gminie jest zarejestrowanych około 200 podmiotów gospodarczych, z których należy wyróżnić choćby zakłady ZEMAT, INDOS, Welmax posiadające certyfikaty unijne. W 2011 roku Gmina Wohyń otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2011” za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych.
Perspektywy rozwoju gminy należy upatrywać w nabierającej coraz większego znaczenia drodze nr 63, z Radzynia do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach
W Gminie dostęp do telefonu i wodociągu posiada niemal 100% mieszkańców. Trwa dalsza rozbudowa infrastruktury komunalnej, w fazie budowy jest komunalna oczyszczalnia ścieków, rozwijana jest sieć kanalizacyjna i drogowa.