Władze Gminy
16 grudnia 2019

Wójt Gminy Wohyń – Tomasz Jurkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Barszczewski

Sekretarz – Agnieszka Buch

Skarbnik – Agnieszka Korczyk