Władze Gminy
16 grudnia 2019

Wójt Gminy Wohyń – Tomasz Jurkiewicz tel. 833530756 email: wojt@gminawohyn.pl

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Barszczewski

Sekretarz – Agnieszka Buch tel. 833530757 email: sekretarz@gminawohyn.pl

Skarbnik – Agnieszka Korczyk tel. 833530767 email: ksiegowosc@gminawohyn.pl