Gmina Wohyń

Nagłówek

„Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wohyń”
logo UE i Zapiecek
9 listopada 2023

Informujemy, że na terenie Gminy Wohyń, szlak turystyczny (rowerowy) został wzbogacony o nowe i ogólnodostępne miejsca i obiekty rekreacyjne, których celem jest poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców gminy oraz promowanie rozwoju turystyki. Poprzez budowę tych obiektów rekreacyjnych zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców oraz będą promowane zdrowe nawyki. Spotkania integracyjne i spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas korzystania z altan, siłowni plenerowych i placu zabaw zaspokoją potrzeby grup defaworyzowanych – dzieci i młodzieży do 34 r. ż. oraz bezrobotnych, którzy zostali wykluczeni z możliwości korzystania z tego typu miejsc ze względu na dużą odległość zamieszkania od ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Projekt pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wohyń” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji wykonane zostały cztery zestawy siłowni plenerowych, zestaw zabawowy oraz dwie altany turystyczne z wyposażeniem w 6 miejscowościach na terenie gminy Wohyń: Suchowola, Wohyń, Ostrówki, Lisiowólka, Wólka Zdunkówka i Świerże. Siłownie plenerowe zostały zlokalizowane na terenach szkół w poszczególnych miejscowościach. Dodatkowo, przy Zespole Szkół w Suchowoli zamontowano plac zabawowy. Powstałe obiekty rekreacyjne i turystyczne zostały wyposażone m.in. w ławki, stoły, kosze na śmieci czy stojaki na rowery.

Na realizację zadania „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wohyń” pozyskano dofinansowanie w kwocie 127 949,00 zł w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zapiecek.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego dostarczyła i zamontowała urządzenia firma  Fit Park Sp. z o. o. – Sp. K. z siedzibą w Toruniu. Całkowity koszt zadania 188 202,30 zł brutto.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30