Gmina Wohyń

Nagłówek

„Cyfrowa gmina”
Cyfrowa gmina
4 stycznia 2023

Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)
na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

Gmina Wohyń pozyskała grant „Cyfrowa Gmina Wohyń” w wysokości 195030,00zł, dofinansowanie ze środków EU wynosi 100%. Program „Cyfrowa Gmina” jest realizowany w ramach V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z EU.
Realizacja grantu w Gminie Wohyń polega na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa gminnego systemu informatycznego poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa kontroli sieci komputerowej oraz cyfryzację urzędu gminy i jednostek podległych. W ramach grantu wykonana została diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt IT i oprogramowanie. Zakupiono: switch zarządzalny, 2 serwery sieciowe z oprogramowaniem, 1 serwer plików NAS, 5 urządzeń wielofunkcyjnych do digitalizacji procesów, 21 sztuk nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.
Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Dofinansowanie grantu wynosi 100% ze środków EU.
Zakładane w grancie działania wpisują się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30