Gmina Wohyń

Nagłówek

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!
Logo PFRON
16 listopada 2021

Informujemy, iż Gminie Wohyń przyznano pomoc finansową w wys. 100 000,00 zł ramach programu realizowanego przez PFRON: Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na paczki żywnościowe dla 200 pełnoletnich osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy bez względu na kryterium dochodowe i stopień niepełnosprawności. Wartość jednej paczki wyniesie 500zł.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Paczki będą przekazywane z podziałem na miejscowości w okresie okołoświątecznym.
Prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych do GOPS w Wohyniu, do pokoju pracowników socjalnych lub do kierownika GOPS p. Grzegorza Kułaka, w celu złożenia niezbędnych dokumentów (wniosek oraz kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

 Osoby, które nie są w stanie osobiście zgłosić się do tut. GOPS prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy pod nr tel.:
 83 353 07 58 – pracownicy socjalni GOPS
 83 306 82 06 – kierownik GOPS
Mamy nadzieję, że pomoc rzeczowa będzie dla Państwa istotnym wsparciem.   

Formularz zgłoszeniowy do pobrania 👇👇

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – POMOC RZECZOWA z PFRON
Informujemy, że GOPS Wohyń zgodnie z kolejnością zgłoszeń w dniu dzisiejszym 22-11-2021 r. zamknął listę 200 kompletnych wniosków na pomoc w formie paczek żywnościowych w ramach projektu z PFRON: Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.
O szczegółach dystrybucji paczek żywnościowych będziemy Państwa informować na początku grudnia.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30