Gmina Wohyń

Nagłówek

Dodatek osłonowy
logo dodatek osłonowy
10 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zadanie to będzie realizowane przez Urząd Gminy Wohyń.
Osoby, które złożą wniosek w terminie do 31 stycznia 2022 r. otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek od 01 lutego do 31 października 2022 r. otrzymają wypłatę jednorazowo w wys. 100% dodatku tj. do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wohyniu, w sekretariacie, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.
Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
• w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość dodatku.
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:
tel. 83 3530003 – sekretariat Kinga Tupikowska / 083 3530079 – Katarzyna Gawałko
lub osobiście w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pokoju nr 8

Informacje o tym jak wypełnić wniosek i wzór wniosku znajdują się w poniższych załącznikach.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30