Gmina Wohyń

Nagłówek

Dodatek węglowy
19 sierpnia 2022

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.
Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.
Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Co rozumiemy przez gospodarstwo domowe?
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Aby otrzymać dodatek należy:
Złożyć prawidłowo wypełniony Wniosek.
W Gminie Wohyń wnioski o dodatek węglowy należy składać do Urzędu Gminy Wohyń ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

(I piętro – sekretariat oraz pokój nr 8), tel. 83 353 00 03; 83 353 00 79.


Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski i dostępny: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy oraz na dole strony.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga. Ważne.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać do 30 listopada br., bo złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

———————————————————————————————————————————–

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30