Gmina Wohyń

Nagłówek

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023
21 marca 2023
flaga i herb

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Wohyń w roku 2023 r uzyskała dofinansowanie w kwocie 175 600 zł
Całkowita wartość zadania 245 600
zł.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

            Gmina Wohyń w roku 2022 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Lubelskiego w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości:

Wartość dofinansowania 146 780 zł.

Całkowity koszt zadania  194 572 zł

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30