Gmina Wohyń

Nagłówek

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Tablica informacyjna o dofinansowaniu
4 stycznia 2024

Remont drogi gminnej nr 101432L w miejscowości Ostrówki

Kwota dofinasowania : 269.864,09 zł

Całkowita wartość inwestycji: 539.728,19 zł

Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Remontem objęto odcinek drogi gminnej nr 101432L od km 0+000 do km 1+015, na którym zaprojektowano wykonanie nowych warstw asfaltowych na istniejącej nawierzchni jezdni w granicach pasa drogowego drogi gminnej z zachowaniem dotychczasowych szerokości jezdni, uzupełnienie poboczy gruntem na szerokość 0,75 m do poziomu krawędzi jezdni asfaltowej z zachowaniem odpowiednich spadków poprzecznych zapewniających skuteczne odwodnienie, oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów pod koroną drogi gminnej oraz wymianę istniejących znaków pionowych

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30