Gmina Wohyń

Nagłówek

Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych
11 grudnia 2019

Gmina Wohyń przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne). Celem przedmiotowego projektu będzie efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Wohyń (istniejące domy ludowe/ świetlice) w celu osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym.

W związku z powyższym chcielibyśmy włączyć Państwa w etap planowania przedsięwzięcia. Prosimy więc o wypełnienie anonimowej ankiety dzięki czemu będziemy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług kulturalnych.Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Ankieta będzie dostępna w dniach: 11-20 grudnia 2019 r. Link do ankiety:https://forms.gle/uYYnvmPXVnNiYGgf9
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30