Gmina Wohyń

Nagłówek

Elektroniczne dzienniki w Gminie Wohyń
12 lutego 2020

Dwa duże zespoły szkół w Gminie Wohyń : Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu oraz Zespół Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli już od dawna korzystają z możliwości jakie dają nowoczesne technologie informatyczne wprowadzone do oświaty.

Mowa tutaj między innymi o E-dzienniku, który  jest zupełnie nową i unowocześnioną forma dokumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole.

Dziennik elektroniczny w Suchowoli i Wohyniu z łatwością zastępuje już od ponad 2 lat zwykły dziennik lekcyjny. Upraszcza i ułatwia pracę nauczycielom oraz umożliwia w trybie on-line kontakt z rodzicami, rodzic kiedy chce i gdzie chce posiada wgląd do ocen swoich dzieci jak i informacji dotyczących życia szkoły – wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Na podstawie zebranych informacji w trakcie użytkowania e-dziennika zauważalnie:

– zwiększono istotnie szybkość wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie,

– podniesiono poziom frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami i bieżący monitoring,

– podniósł się poziom nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,

– nastąpiła poprawa komfortu pracy dzięki korzystaniu z systemu elektronicznego zamiast tradycyjnej formy dokumentów papierowych,

– olbrzymia oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,

– usprawniony został proces przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia,

– uzyskano możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa (w przypadku niektórych dzienników czy pakietów),

W zgodnej opinii nauczycieli , rodziców a także uczniów w obecnej chwili nikt już nie chce powrotu do formy papierowej.

Życzymy dalszego dobrego korzystania.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30