Gmina Wohyń

Nagłówek

GMINY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WOHYŃ NA LATA 2009 – 2032
22 sierpnia 2014

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa Wójt Gminy Wohyń zlecił opracowanie „Gminnego programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wohyń na lata 2009 – 2032”. Dokument ten opracowany został na podstawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 roku.

 
Program ten zakłada usunięcie  wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terytorium Polski do 2032 r. Dokument ten nakłada na wójta gminy obowiązek uwzględniania usuwania azbestu i jego produktów w gminnych planach gospodarki odpadami, współpracy z lokalnymi mediami (rozpowszechnianie informacji o wpływie azbestu na człowieka i środowisko), jego inwentaryzację oraz określenie rejonów narażonych na eksplozję, a także przygotowywanie rocznych sprawozdań z zadań zrealizowanych w opracowaniu.
Wójt Gminy Wohyń zlecił opracowanie „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Wohyń na lata 2009 – 2032 na rzecz Biura Projektowo-Doradczego EKOPROFIL z siedzibą ul. Nałkowskich 104/6a, 20-470 Lublin.
Program ten został opracowany zgodnie z wymaganym zakresem. W opracowaniu tym przedstawiono:
– podstawę prawną opracowania,
– charakterystykę gminy,
– ilości i jakość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,
– harmonogram realizacji programu,
– źródła finansowania.
 
Więcej informacji w poniższym załączniku

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30