Gmina Wohyń

Nagłówek

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Dzieci z laptopem
19 października 2021

Konkurs kierowany jest do gmin popegeerowskich, które złożą wnioski o wsparcie dla uczniów z tych rodzin.

Warunkiem skorzystania z programu jest :

  1. posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej,
  2. Potwierdzenia przekazania sprzętu opiekunowi prawnemu dziecka lub uczniowi szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

oraz złożenia oświadczenia za pośrednictwem szkoły do siedziby
Zespołu Administracji Szkół w Wohyniu, ul. Radzyńska 2, 21-310 Wohyń  do 27.10.2021 r.

Oświadczenia po tym terminie nie będą przyjmowane z uwagi na konieczność opracowania i złożenia wniosku przez Gminę do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Grantobiorca, tj. Gmina Wohyń: zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych  oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie
we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności.
W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony
do ubiegania się o wsparcie, min. na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie (np. świadectw pracy i innych dokumentów).

Dokumentacja konkursowa:  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

(dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30