Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja dla mieszkańców w sprawie opłaty za odpady komunalne
9 lutego 2021

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Wohyń zawiadamia, że Rada Gminy Wohyń Uchwałą nr XXV/137/2020 z dnia 30 listopada 2020 oraz Uchwałą nr XXV/144/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia  stawki tej opłaty  oraz zwolnienia  w części tej i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Od dnia 1 stycznia 2021r. roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 44,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Od dnia 1 marca 2021r. roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • zwolnienie w kwocie 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji  za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Terminy i sposób wnoszenia opłat   (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem sołtysa  do 28 lutego 2021r

Szczegółowe informacje uzyskać można w Kasie Urzędu Gminy oraz pod numerem telefonu 083 352 00 03.

Informujemy, że druki deklaracji  dostarczą sołtysi. Wypełnione druki można złożyć osobiście w kasie Urzędu lub przez sołtysa. Gdyby zaszła taka okoliczność i sołtys nie zastał domowników i druki nie zostały dostarczone to należy zgłosić się osobiście do Urzędu. Gotowych druków z wyliczoną kwotą za odpady komunalne sołtysi nie będę roznosić. Kwotę należy wyliczyć samodzielnie.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30