Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
9 lutego 2021

Wójt Gminy Wohyń zawiadamia, że Rada Gminy Wohyń Uchwałą nr XXV/146/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. podjęła decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych (m. in: sklepy, biura, szkoły, punkty usługowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp.)  z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od 1 marca 2021r.

Decyzja o wyłączeniu z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oznacza, że każdy właściciel, współwłaściciel czy zarządca takiej nieruchomości, położonej w Gminie Wohyń, który do tej pory miał odbierane śmieci przez Gminę zobowiązany jest zawrzeć indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wohyń (wykaz firm wpisanych do rejestru podajemy poniżej).

1.Zakład Komunalny „PRYZMAT” sp. z o.o.

21-310 Wohyń

NIP 538-100-13-92 REGON 008233502

2.Zakład Usług Komunalnych w Parczewie

ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew

NIP 539-000-26-98 REGON 030094147

3. RAGO sp. z o.o.

ul. Rynek 16, 21-146 Jeziorzany

NIP 714-201-85-51 REGON 060530381

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych odpadów, nie mniejszej jednak niż wynika to ze wskaźników określonych regulaminie tj. pojemniki o pojemności: 60l, 120l, 240l, 1100l, 2500l, 7000l.

W związku z powyższym należy  dopełnić wszystkich formalności związanych z odbiorem odpadów komunalnych tak, by od nowego roku wszystkie nieruchomości niezamieszkałe miały zapewnioną ciągłość  w odbiorze odpadów komunalnych.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30