Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja o chlorowaniu wody dla odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Suchowolska.
14 października 2021

Dotyczy mieszkańców:

Branica Suchowolska, Świerże, Kuraszew, Suchowola, Wólka Zdunkówka, Zbulitów Mały


 Zgodnie z  § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody Branica Suchowolska jest czasowo
poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów.


Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada
atest PZH) w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l), nie zagrażających
zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły
monitorowany. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej.


W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Wohyń, dnia 13 października 2021r.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30