Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
Opieka wytchnieniowa
18 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu informuje, że w wyniku rekrutacji do uczestnictwa z Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zakwalifikowano  4 osoby. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług opieki wytchnieniowej, dzięki czemu opiekunowie osób z niepełnosprawnością zyskują możliwość odpoczynku, regeneracji , poprawy własnego stanu zdrowia i zajęcia się innymi istotnymi sprawami  dnia codziennego.

Gmina Wohyń w 2024 r. uzyskała na realizację programu  24 480 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i są dla uczestników bezpłatne.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dofinansowano ze środków funduszu solidarnościowego

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30