Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027
30 maja 2023

Wójt Gminy Wohyń informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-27, Priorytet X: Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Działanie 10.3 Kształcenie ogólne
Konkurs nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, jako Partner Gminy Wohyń został wybrany następujący podmiot:

  • Fundacja Synergium, ul. Ignacego Daszyńskiego 19/76, 20-250 Lublin

Uzasadnienie:

W przewidywanym terminie wpłynęły 2 oferty.

Oferta Fundacji Synergium spełniła wszystkie warunki formalne, ponadto uzyskała najwyższą punktację w ocenie merytorycznej.

   Wójt Gminy Wohyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30