Gmina Wohyń

Nagłówek

Jubileusz 70-lecia OSP Ostrówki
Grupa ludzi na tle kościoła
6 lipca 2022

2 lipca 2022 r. w naszej gminie obchodziliśmy 70-lecie założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach, które połączono z Gminnym świętem Dnia Strażaka.

O godzinie 1430 pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych zebrały się na placu przed Kościołem Parafialnym w Ostrówkach, by przemaszerować na mszę świętą.
O godz. 1500 Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ks. AndrzejDanieluk, modlił się w intencji strażaków.

Po mszy św. na placu przykościelnym rozpoczął się uroczysty apel z okazji 70–lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach. Dowódca uroczystości dh Andrzej Choreń złożył meldunek dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Radzyniu Podlaskim – mł. brygad. Ryszardowi Chwalczukowi.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Wohyń p. Tomasz Jurkiewicz powitał zaproszonych gości:

 • Z-cę dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych p. Tomasza Marzędę   (reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego)
 • Starostę Radzyńskiego – Pana Szczepana Niebrzegowskiego
 • Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Radzyniu Podlaskim –
  mł. brygad. Ryszarda Chwalczuka.
 • Leśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski –  p. Krzysztofa Sokoła.
 • Z-cę kierownika Składu w Bezwoli – st. chor. sztab. Krzysztofa Brodackiego.
 • Ks. Andrzeja Danieluka – Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa
  i Męczennika
 • p. Wandę Szymańską – Jóźwik
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówkach – p. Bernardę Jóźwik
 • Dh Mariana Protasia.
 • Zarząd Gorzelni „SURWIN”
 • Przedstawiciela firmy „Zemat” z Wohynia – p. Zdzisława Trościańczyka
 • Przewodniczącego Rady Gminy Wohyń – p. Krzysztofa Barszczewskiego
  wraz z Radnymi Gminy Wohyń: Magdaleną Pomorską, Romanem Trochimiakiem, Sławomirem Tupikowskim
 • Sekretarza Gminy Wohyń – p. Agnieszkę Buch
 • Mieszkańców
 • oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Wohynia, Suchowoli, Ossowie, Lisiowólce i gospodarzy, OSP Ostrówki.

i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Następnie, v-ce prezes, naczelnik OSP Ostrówki dh Roman Borowik przedstawił historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówkach.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla druhów strażaków. Wyróżnieni zostali:

 • Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

Bojaczuk Wiesław s. Kazimierza

Hawryluk Mirosław s. Stanisława

Łukasz Zaniewski s. Romana

Jerzy Drzymała s. Tadeusza

 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

Jurkiewicz Tomasz s. Czesława

Chodyczko Włodzimierz s. Józefa

Szaroń Grzegorz s. Kazimierza

Jóźwik Marek s. Franciszka

Multan Zygmunt s. Eugeniusz

Kłoczko Piotr s. Stefana

Korneszczuk Krzysztof s. Mariana

Osak Stanisław s. Aleksandra

 • Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:
       Przychodzki Piotr s. Stanisława
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”:

Borowik Roman s. Stanisława

Wiesław Samoć s. Tadeusza

Marek Rożen s. Czesława

 • Odznakę Strażaka Wzorowego otrzymali :

Grzeszuk Paweł s. Kazimierza

Korolczuk Leszek s. Stanisława

Borowik Łukasz s. Romana

Ciok Paweł s. Henryka

Pietrzykowski Patryk s. Bogusława

Krupski Paweł. s. Piotra

Kowalik Paweł s. Wojciecha

Kusiak Grzegorz s. Stanisława

Konarski Marcin s. Włodzimierza

Górny Marcin s. Janusza

 • „Odznakę Za Wysługę LAT”:

Henryk Bołba  – 55 Lat

Marian Korneszczuk – 45 Lat

Roman Semeniuk – 25 Lat

Krzysztof Golec – 25 Lat

Jerzy Stasiuk – 25 Lat

Przybyli goście zabrali głos. W swoich wystąpieniach życzyli strażakom kolejnych udanych lat służby, bezpiecznych powrotów, gratulowali jubileuszu.

Na okoliczność 70-lecia, listy skierowali: Wicewojewoda Lubelski p. Robert Gmitruczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski, Komendant Powiatowy PSP bryg. Sylwester Wiąckiewicz, Wójt Gminy Borki Radosław Sałata oraz Wiceprezes ZOW Związku OSP RP woj. lubelskiego Tadeusz Sławecki.

Po wzniosłej uroczystości wszystkich gości oraz druhów strażaków zaproszono do wspólnego zdjęcia

Życzymy OSP w  Ostrówkach kolejnych jubileuszy.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30