Gmina Wohyń

Nagłówek

Koła Gospodyń Wiejskich i działania z Ministerstwem Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości
3 sierpnia 2023

Gmina Wohyń realizuje w ramach programu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zadanie w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Zadanie skierowano do Kół Gospodyń Wiejskich. Dotację w łącznej wysokości 15 300,- zł otrzymały cztery KGW z naszego terenu: „Kalina” z Lisiowólki, „Bezwolanki” z Bezwoli, KGW z Wólki Zdunkówki oraz „Super Gospodynie” z Ostrówek.

Przystępując do projektu, KGW zobowiązały się do organizacji oraz przeprowadzenia akcji i przedsięwzięć informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości, promocji cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

29 lipca br. (sobota) Wiceminister Sprawiedliwości Podsekretarz Stanu dr Marcin Romanowski wręczył osobiście Kołom Gospodyń Wiejskich informacje o przyznanych dotacjach i podziękowania „…za nieoceniony wkład w pracę na rzecz popularyzowania polskiej kultury i rozwoju lokalnej wspólnoty…”

W ramach wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości zorganizowano już dwa wydarzenia: piknik przez KGW Kalina z Lisiowólki oraz warsztaty przez KGW Bezwolanki
z Bezwoli. W swoje akcje Koła zaangażowały przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Radzyniu Podlaskim. Mieszkańcy otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe, a także materiały informacyjne dotyczące zwalczania przyczyn przestępczości.

Przed nami jeszcze dwa takie spotkania, w Wólce Zdunkówce oraz Ostrówkach.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30