Gmina Wohyń

Nagłówek

Komputery dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR
Laptop
30 września 2022

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,
w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Sprzęt zakupiony z Grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym
„Granty PGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU,
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Wohyń dzięki pozyskała 72.500,00 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi – uczniami
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Do projektu zakwalifikowało się 29 uczniów, a dzięki pozyskanym środkom zakupiono 29 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem służących do celów edukacyjnych.
Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz podczas spotkań 22 i 28 września wręczył sprzęt uczniom
w obecności rodziców – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych życząc owocnego i przyjemnego korzystania z najnowszych technologii cyfrowych.
Przekazany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania od zaraz.

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30