Gmina Wohyń

Nagłówek

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO 2024
Pieniądze
19 stycznia 2024

Wracamy do wypłaty dodatku osłonowego. Przypomnijmy, jest to świadczenie skierowane do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych. Ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo,
w terminie do 30 czerwca 2024 roku.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
228-286 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych (gdy dochód nie przekracza 2100 zł netto)
343,20-429 zł dla gospodarstw 2- lub 3-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł netto)
486,20-607,75 zł dla gospodarstw 4- lub 5-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł netto)
657,80-822,25 zł dla gospodarstw przynajmniej 6-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł netto).
Ponadto, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Wohyniu,
ul. Radzyńska 4; 21-310 Wohyń, pok. nr 15 i 18 lub na e-PUAP/wohyn/SkrytkaESP
do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Sprawę prowadzą:

Agnieszka Buch – sekretarz gminy, tel. 833530757

Katarzyna Gawałko – kierownik ref. organizacyjnego, tel. 83 3530079.

Dokumenty do pobrania

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59

Edytowalny druk wniosku

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30