Gmina Wohyń

Nagłówek

KOWR OT LUBLIN informacja w sprawie Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
9 czerwca 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje,
że zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania
i przekazywania wpłat  na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:  

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa
    zbóż,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:

– skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia

lub odsprzedaży,

– wytwarzają owoce i warzywa,

  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
  • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Przedsiębiorcy  zgodnie z w/w ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR
za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR
właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji.

Jednocześnie informujemy, iż na platformie usług  eRolnik  https://erolnik.gov.pl/#/  udostępniono formularz Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy funduszy promocji mają możliwość składania niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Aktualny formularz deklaracji oraz wszystkie informacje dotyczące funduszy promocji, dostępne są  na stronie  www.kowr.gov.pl zakładka PROMOCJE lub można uzyskać pod nr  tel. 81 536 37 31,   81 536 37 15.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30