Gmina Wohyń

Nagłówek

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wohyń na lata 2023-2027
22 maja 2023

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wohyń na lata 2023-2027

Projekt Programu Ochrony Środowiska udostępniony będzie w dniach od 22 maja do 22 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Wohyń pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8-16, wtorek- piątek 7:30 15:30)

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30