Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia
Las
4 lutego 2022

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu
administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.
Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty w szczególności, gdy:
przylega bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa
pozostaje we współwłasności z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski
reguluję przebieg granicy polno- leśnej
Ponadto:
1.w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez właściwego Starostę dla położenia
zbywanej nieruchomości użytek gruntowy to las lub rola klasy V, VI, VIz.
2.w przypadku gruntów rolnych niezbędne jest by nieruchomość w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona do zalesienia lub była objęta
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiającą zalesienie.
3.granice nieruchomości są znane, widoczne w terenie lub zostały ustalone geodezyjnie
oraz nie występują spory graniczne
4.nieruchomość nie może być zabudowana
5.sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tj. założona księgę
wieczystą zgodną z informacjami zawartymi w EGiB oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich
6.po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na
pisemny wniosek nadleśniczego.
7.las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Położenie gruntów nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod
adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone
są o składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez ePUAP /pgl_lp_0519//SkrytkaESP
lub
na adres e-mail radzyn@lublin.lasy.gov.pl
lub
w formie tradycyjnej w przesyłając na adres siedziby Nadleśnictwa Radzyń Podlaski
Szczegółowych informacji udziela p. Tomasz Mirosław nr tel. 601 482 618
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -14:00
Wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów można pobrać ze strony
internetowej Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Leszek Gajuś
Nadleśniczy

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30