Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
18 listopada 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Wohyń z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Opinie i uwagi na temat projektu uchwały można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Wohyń również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres wohyn@home.pl
w terminie do 14 listopada 2019 roku.
Spotkanie z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń.

Sekretarz Gminy Wohyń
/-/ Agnieszka Buch

Partnerzy

Radzyńska Kraina Serdeczności
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zaloguj się z nami
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 083 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-15-43-638
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30