Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie wyników pożytek publiczny 2023 r.
7 czerwca 2023

Wójt Gminy Wohyń ogłasza, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wybrano 1 ofertę.

Zadanie: dotyczące zadania publicznego otwartego dla mieszkańców
Gminy Wohyń w zakresie organizacji szkolenia sportowego na terenie gminy
w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży,
 wraz z zapewnieniem startu w minimum 2 imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim realizować będzie Radzyński Klub Karate Kyokushin „RAPTOR”,
Białka 62b, 21-300 Radzyń Podlaski.

Wartość zadania 11.500,-zł, kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wohyń 10.000,-zł.

            Z oferentem zostanie zawarta umowy o wsparcie realizacji zadania.

                                                                                                                                Wójt Gminy Wohyń

/-/ Tomasz Jurkiewicz

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30