Gmina Wohyń

Nagłówek

OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W OSTRÓWKACH
Przecięcie wstęgi
23 stycznia 2024

20 stycznia (w ubiegłą sobotę) mieszkańcy sołectwa Ostrówki spotkali się na „VII Biesiadzie przy choince”.  Tym razem  spotkanie połączono z  otwarciem Domu Ludowego w Ostrówkach (po remoncie). To jeden z pięciu modernizowanych Domów Ludowych w naszej gminie w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Projekt:  „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Wohyń – Przebudowa Domów Ludowych”. Budynek został poddany kompleksowej modernizacji. Zakres robót był bardzo szeroki.

Osoby zaangażowane w  wykonanie projektu oraz przedstawiciele społeczności lokalnej dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, a Ks. Andrzej Danieluk – proboszcz parafii Ostrówki dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń w budynku.

Gospodarz Gminy Wohyń – p. Tomasz Jurkiewicz, w obecności zgromadzonych, podsumował podjęte działania, dziękując za wkład i ogromnie zaangażowanie w realizację  projektu. Na ręce  p. Wiesława Bojaczuka – sołtysa Ostrówek, p. Jolanty Przychodzkiej  – przewodniczącej KGW  Ostrówki „Super Gospodynie” oraz dh Romana Borowika, został przekazany symboliczny klucz do budynku, z życzeniami, aby to miejsce było nadal miejscem licznych spotkań poprzez realizację projektów, kultywowanie pamięci o Unitach oraz lokalnych tradycji.

Serdeczne gratulacje złożył Starosta Radzyński p. Szczepan Niebrzegowski. Gratulował inicjatywy zarówno dla społeczności Ostrówek, jak również i władzom samorządowym. Do życzeń dla mieszkańców, w imieniu całej Rady Gminy Wohyń dołączył się p. Krzysztof Barszczewski – przewodniczący rady oraz radni: p. Dorota Iwanejko, Marek Korczyk i Robert Jędruszczak.

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrówkach. Występ składał się z dwóch części: Pierwsza część to składanka, wiązanka biesiadno-kolędowa. Uczniów przygotowała
p. Elżbieta Tarasiuk. Druga część to pełna humoru scenka dotycząca rodziny. Uczniów przygotowała p. Jolanta Hetman.

W dalszej części spotkania zabrzmiało kolędowo i na biesiadną nutę. Program artystyczny rozpoczęły „Super Gospodynie” z Ostrówek. W dalszej kolejności wystąpiły zaproszone zespoły: Malwy z Komarówki, Wohyniacy z Wohynia, Niezapominajki z Turowa i Przegalinianki z Przegalin.

Super Gospodynie z Ostrówek podziękowały za przybycie zaproszonym Kołom Gospodyń z Bezwoli, Lisiowólki, Ossowy, Suchowoli i Wólki Zdunkówki. Dziękujemy wszystkim za obecność.

Oprawę muzyczną Biesiady poprowadził p. Jarosław Stefaniak.

Gratulujemy Sołectwu Ostrówki!

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30