Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja MJRConsulting Jerzy Rządzki
5 lutego 2019

Biorąc pod uwagę interes społeczno wychowawczy uczniów i rodziców, a także korzyści finansowe Państwa jednostki i podległych placówek,  wynikające z dotacji rządowej, proszę o przekazanie poniższej informacji o NIEKOMERCYJNYM PROJEKCIE do:

PEŁNOMOCNIKA DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY orazDYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w celu umożliwienia udziału w projekcie nauczycielom w podległych placówkach. Jednocześnie szanując czas pracy Państwa urzędników, w przypadku realizacji petycji,  rezygnujemy z otrzymania przewidzianego ustawą sprawozdania z realizacji petycji. Informujemy, że w przypadku wątpliwości co do procedury prawnej niniejszej petycji prosimy o rozpatrzenie go w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia  Programu Nauki Zachowania.Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl Jerzy RządzkiDane wnioskodawcy:MJRConsulting Jerzy Rządzki, Zielona Góra
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30