Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
3 marca 2021

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 

 D170 2021 02 23                                                                                                      Polska dnia 23 II 2021r.

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Wnoszący Petycję w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego:

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, adres mailowy: teresagarlandartist@protonmail.ch,  tel. 697357009,

Rodo: Wyrażam zgodę na publiczną publikację moich danych koniecznych do realizowania petycji.

Upoważniam wszystkich Polaków do wysyłania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce.

Pełnomocnictwa w (załącznikach) udzielają:

Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedliwości, Sędzia Pokoju i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – adres: ul. Poprzeczna 6 ”G”/7, 75-841 Koszalin, mail: marek.krasnopolski@wp.pl, tel. 883 725 454,

Piotr Smolana, były Poseł na Sejm RP IV kadencji, Komisarz Główny i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – adres: ul. Dmowskiego 15/162, 43-304 Bielsko-Biała, skr.poczt. 15, mail: piotr_smolana@o2.pl, tel. 600 068 403,

Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (Zbrodnia Ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają STAN, że rząd może upaść w każdej chwili. Stanie to się w sposób niekontrolowany. Państwo polskie zostało już zdemontowane (2002r) – patrz: https://youtu.be/dDzhURCCaSE może wtedy znaleźć się w sytuacji zagrożenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku niesterowalności. Do czego już doszło w sposób ukryty. Istnieniem „podwójnego DNA” – patrz : link wyżej – utrata suwerenności naszego kraju – CIK : 00000 79 312 *

Należy również zwrócić uwagę na niestabilną sytuację geopolityczną na świecie oraz położenie Polski. Mamy prawo mieć obawy oraz mamy powinność do tego aby zapobiec upadkowi Polski.

Świadomi istniejącego zagrożenia, chcąc zapobiec wielce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności Polski z powodu niesterowalności w wyniku braku rządu, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparły WARUNKOWO Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród Polski – TAK wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele. WARUNKOWO oznacza iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym tylko w przypadku gdyby zabrakło rządu i Prezydenta. Ewentualnie CHWILOWO – oznacza iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym państwem polskim tylko do momentu przegłosowania przez Naród Polski w Referendum Ludowym nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego rządu wraz z Prezydentem na czele.

Proponujemy następującą formułę poparcia:

„My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium, działając w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do Samostanowienia Narodów p-kt 1. który mówi: „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.” (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)

Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i CHWILOWO jako organ sterujący państwem polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych,  do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Garland, na chwilę obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej : ……….. (wskazać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób proponowanych przez radnych wraz z proponowanymi dla nich funkcjami, tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarządzaniu państwem). Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu Państwem Rzeczpospolita Polska – TAK wewnątrz jak i na zewnątrz. Bez obcych suflerów (z zewnątrz).

Liczymy na odwagę, mądrość i odpowiedzialność Radnych gmin którzy zostali wybrani i przez to dostali kredyt zaufania od swoich wyborców.

Przypominamy jednocześnie że w ustawie o samorządach, na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańcom gmin.

Oczekujemy w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Komitetu, byśmy w razie zaistnienia STANU niesterowalności państwem polskim, mogli podjąć w imieniu Narodu i Państwa Rzeczpospolitej Polskiej , stosowne i niezbędne działania stanowiące o funkcjonowaniu suwerenności Narodu Polskiego i Polaków.

* Polska Jest JEDNA * PRAWO jest JEDNO *
* PRAWDA Materialna Jest JEDNA *

Łączymy pozdrowienia z wyrazami szacunku

Petycję wnoszą Zaprzysiężeni Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego:

Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedliwości i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Piotr Smolana, były Poseł na Sejm, Komisarz Główny i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Poparcia obywatelskiego udzielają:

Marek Wrzaszcz – Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Barbara Łopacińska – Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis

Maria Leśniak-Wojciechowska – Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020r.

Teresa Macias

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30