Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy
24 czerwca 2019

PETYCJA w interesie publicznym Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz. 1195) wnoszę o opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej w Państwa Urzędzie wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierającego pełną treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski. Wnoszę, aby wykaz ten obejmował okres co najmniej od początku 2014 roku oraz był na bieżąco aktualizowany z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc.

Uzasadnienie Główną regułą dostępu do informacji publicznej jest dostęp anonimowy do informacji opublikowanej na stronie BIP. Informacja Publiczna, która nie jest publikowana na BIP, udostępniana jest na wniosek, jednak z zasady treść odpowiedzi znana jest tylko jej autorowi i wnioskodawcy. Realizacja niniejszej petycji przyczyni się do zwiększenia transparentności funkcjonowania Państwa urzędu oraz ułatwi dostęp do informacji publicznych niepublikowanych z obowiązku ustawowego na BIP. Ponadto ułatwi ona udzielanie odpowiedzi na wnioski pochodzące od kolejnych wnioskodawców o treści tożsamej lub podobnej do wniosków złożonych wcześniej przez innych wnioskodawców poprzez możliwość całkowitego lub częściowego odniesienia się do informacji wcześniej udzielonej a jednocześnie opublikowanej na BIP zgodnie z petitum niniejszej petycji. Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że jak najszerszy i jak najłatwiejszy dostęp do informacji publicznej leży w interesie publicznym. Realizacja niniejszej petycji nie leży w sprzeczności z dobrą praktyką stosowaną w niektórych urzędach. Przykładowo Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wzorowo publikuje na stronie https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/ zarówno treść wszystkich wniosków o udzielenie informacji publicznej, jak i odpowiedzi na nie i na bieżąco je aktualizuje. Przykład Prezydenta Krzysztofa Żuka pokazuje, że można. Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych osobowych.Konrad Cezary Łakomy
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30