Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
2 lutego 2021

Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce
Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Członkowie Rządu RP,
Posłowie i Senatorowie,
Wójtowie i Radni Gmin w Polsce
Szanowny Panie, Szanowna Pani
Wprowadziliście prawo oznaczające w praktyce zakaz upraw roślin transgenicznych (GMO). Wprowadziliście oznakowanie żywności na brak zawartości GMO. Wszystko dlatego, iż  GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i naturalnego środowiska.
Minister zdrowia Ewa Kopacz odmówiła zakupu szczepionek dla Polaków podczas fałszywej epidemii grypy H1N1 w 2009 r. przeciwstawiając się ogromnej presji ze strony potężnych koncernów farmaceutycznych, banków, skorumpowanych lub ignoranckich polityków i unijnych biurokratów. Decyzja ta uratowała tysiące Polaków przed poszczepiennymi okaleczeniami, za które rządy zachodniej Europy do dziś płacą wielkie odszkodowania.
JAK TO MOŻLIWE, ŻE TERAZ ZGADZACIE SIĘ, KUPUJECIE I PROMUJECIE NIEDOSTATECZNIE ZBADANE(!) I POTENCJALNIE NIEZWYKLE(!) NIEBEZPIECZNE SZCZEPIONKI NA KORONAWIRUSA, które zawierają  genetycznie zmodyfikowany RNA?
…Każda dawka szczepionki Pfizera zawiera 30 mikrogramów genetycznie zmodyfikowanego RNA (modRNA) kodującego kolcową glikoproteinę (S/spike) SARS-CoV-2, która pomaga wirusowi przymocować się do komórek i atakować je…Wprowadzony do komórek wirusowy RNA może zaburzać ekspresję wielu genów, a więc i funkcje komórek. Jeśli te szczepionki zawierają też, jako ukryty składnik, enzym odwrotną transkryptazę, wówczas wirusowe geny mogą się wbudować do DNA komórek, wywołując chorobotwórcze mutacje. Możliwe też, że produkowane w nadmiarze białko kolcowe wirusa przyczepi się do powierzchni komórek i wtedy będą one atakowane przez układ odpornościowy, powodując choroby autoimmunologiczne. Istnieje też prawdopodobieństwo, że produkowane w nadmiarze białka S, po zarażeniu koronawirusem wzmocnią jego wirulencję, wywołując bardzo ciężką chorobę. Szczepienia te mogą zwiększać ryzyko zachorowania nacovid  i inne choroby zakaźne układu oddechowego, analogicznie jak działają szczepienia grypowe (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126676/) – ostrzega m. in. prof. Maria Dorota Majewska [5].
Z kolei prof. Roman Zieliński, biolog o specjalności genetyka z prawie 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej, wyjaśnia jak i dlaczego  Również konstrukt mRNA ze szczepionki może zostać włączony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO.
W odniesieniu do szczepionki na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w szczepionce otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Dalej prof. Zieliński informuje, że osoby, które przyjmą szczepionkę na SARS-Cov-2,  wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin. Wiroidy roślinne nazywane są pasożytami transkrypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci. [4]
Zaś szwedzka immunolog, dr Sanna Ehdin: – zadaje wiele pytań władzom swojego kraju, m. in. Dlaczego pozwalacie na genetyczną modyfikację ludzkich komórek? oraz – informuje, że  FDA zgłasza 21 zagrożeń, w tym ryzyko śmierci. Wyciekające dokumenty i publiczne dyskusje FDA (US Drug Administration) ujawniają, że FDA wie, że szczepionki Covid-19, które są obecnie wprowadzane na rynek, mogą powodować wiele skutków ubocznych zagrażających życiu, w tym śmierć. Ta szczepionka Covid-19 spowoduje masowe choroby autoimmunologiczne, w tym zapaść immunologiczną i śmierć. O ile opinia publiczna nie jest świadoma ich rzeczywistych skutków i nie ma wyboru, jest to sprzeczne z pojęciem bezpiecznego i skutecznego i niezbędnego środka medycznego, a także z etyczną zasadą świadomej zgody pacjenta na terapię, a także – podkreśla, że białko koronawirusa silny antygen pozostanie w ludzkim organiźmie na zawsze [6].
…Z danych zbieranych w USA wynika, że ok. 3 procent osób przeżywa wczesne, natychmiastowe, poszczepienne objawy uboczne, które nie pozwalają im na pójście do pracy czy wykonywanie zwykłych czynności. To dużo …
… dolarów zastrzegł sobie, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności…- mówi dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog, były wiceminister zdrowia i były Główny Inspektor Sanitarny [7].UWAGA!
Ostrzeżenia do Pani/Pana omawiające zagrożenia ze strony szczepionek na SARS-CoV-2, konsekwencji błędów w leczeniu chorych, nieuzasadnionej propozycji szczepienia dużej liczby ludzi oraz źle prowadzonej polityki w związku z tzw. pandemią,  wysłało wielu polskich naukowców, lekarzy oraz innych Waszych Wyborców. Poniżej (*) linki do kilku tylko listów, które są dostępne dla wszystkich.
Nakłanianie (obiecując różne bonusy) i namawianie Obywateli RP do przyjmowania szczepionek na SARS-Cov-2 to traktowanie nas WASZYCH WYBORCÓW – jak króliki/szczury doświadczalne. To działania wbrew Konstytucji RP i wielu międzynarodowym umowom, które Polska podpisała. Nie ma na to naszej zgody!
Stosowanie i rozpowszechnianie szczepionki wytworzonej metodą transformacji genetycznej stanowi drastyczne naruszenie Zasady Przezorności, z uwagi na niezaprzeczalny fakt, iż nie istnieją żadne dowody na to, że szczepionka nie stanowi ryzyka dla zdrowia.
Zasada Przezorności, przyjęta jako źródło prawa Unii Europejskiej, wymaga przedstawienia dowodów na potwierdzenie braku nie tylko wczesnych, ale również odległych w czasie szkodliwych następstw dla zdrowia ludzi zaszczepionych.
Odpowiednie działania powinny być podejmowane z wyprzedzeniem, tzn. już wtedy, gdy zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że powstanie problem zdrowotny związany z ubocznym działaniem konstruktu mRNA użytego w szczepionce, a nie dopiero wedy, gdy praktyka lub nauka potwierdzą istnienie tego problemu.
Przestrzeganie tej zasady wymaga natychmiastowego zakazu użycia szczepionki otrzymanej metodą manipulacji genetycznej.
W świetle zapisów Zasady Przezorności zmuszanie, lub choćby udostępnianie i rekomendowanie stosowania szczepionki jest skrajnie nieodpowiedzialne i oznacza wystawienie na zagrożenie życia i zdrowia obywateli i przyszłych pokoleń Polaków.
Żądamy natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mnie i moich rodakach!
Żądamy dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii!
Żądamy odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020!
Dodatkowo korporacje producenci szczepionek, tak samo jak Rząd RP i lekarze, zostali zwolnieni z odpowiedzialności za możliwe poszczepienne komplikacje zdrowotne, w tym możliwe poważne zachorowania, a nawet zgony. Brak odpowiedzialności budzi nasz sprzeciw.
Żądamy od adresatów tego listu otwartego, a zwłaszcza od członków rządu RP, deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa.

Z poważaniem,
Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO
Dr hab. n. med. Anna Głowacka, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Leszek Woźniak
Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, członek
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO
Anna Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Sir Julian Rose, pisarz, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, dyrektor
Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
Romuald Bartkowicz, dziennikarz
Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Dr Tomasz Ordysiński, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Kozi Gródek”, członek
Stowarzyszenia EKOLAND Zachodniopomorski
Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka
Adrian Kołodziejczyk, aktywista ekologiczny, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
Bartłomiej Buczkowski, członek Koalicji Polska Wolna od 5G
Zbigniew Kuraś, rolnik ekologiczny, gm. Mielec, woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności i honorową odznaką ,,Zasłużony dla rolnictwa” SL Ojcowizna RP
Barbara Malinka i Konrad Szymański, Siedlisko Korzenie
Jacek Kościółek, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Joanna Gwizdała, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Dr Roman Andrzej Śniady – NOS – Niezależny, Obywatelski, Społeczny Monitoring
Środowiska Politycznego, Społecznego, Ekonomicznego, Edukacyjnego, Naukowego,
Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spożywczego oraz Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Polsce
Małgorzata i Arnold Tidder, Zagroda POTOCZEK
Teresa Łabaziewicz i Karol Talkowski Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu
DOBROSTAN
Elżbieta Wierzchowska, biolog, Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN
(*)
1. WYPOWIEDZI PONAD 40 LEKARZY I NAUKOWCÓW O KORONAWIRUSIE
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/
2. APEL NAUKOWCÓW I LEKARZY w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
http://apelnaukowcowilekarzy.pl /
3. DRUGI apel naukowców i lekarzy: O powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności  https://dorzeczy.pl/kraj/165586/grupa-naukowcow-i-lekarzy-znowu-apeluje-do-prezydenta-i-rzadu-chodzi-o-szczepienia.html
4. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR
https://stolikwolnosci.pl/wywiad-z-prof-romanem-zielinskim/
5. Prof. Maria Dorota Majewska: To eksperyment podyktowany celami politycznymi i finansowymi globalnych oligarchów
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/7055-prof-maria-dorota-majewska-to-eksperyment-podyktowany-celami-politycznymi-i-finansowymi-globalnych-oligarchow
6. Pytania, na które Szwedzi chcą znać odpowiedzi. (dr Sanna Ehdin, immunolog)
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29969&Itemid=47
za  https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/
7.  https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-z-halat-z-danych-zbieranych-w-usa-wynika-ze-ok-3-proc-osob-przezywa-natychmiastowe-poszczepienne-objawy-uboczne-ktore-nie-pozwalaja-im-na-pojscie-do-pracy-czy-wykonywanie-zwykl/
Rada Gminy/Miasta
Szanowny Panie Wójcie/Burmistrzu
Szanowni Radni
Niniejsze pismo stanowi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870 z późn. zm.) uzupełnienie i wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących naszej petycji-listu otwartego z dnia 2.01.2021.
Informujemy, że pismo nasze z dnia 2.01.2021 (wysłane w dniu 5.01.2021) stanowi petycję, która ma jednocześnie charakter listu otwartego i skierowana jest w szczególności do Rady Waszej Gminy/Miasta.
Jest oczywistym, że to nie władze Waszej gminy/miasta stanowią prawo krajowe oraz to nie władze Waszej gminy/miasta zakupiły i promują niebezpieczne szczepionki.
Ponieważ jednak władze gmin/miast będą, już są odpowiedzialne, też za organizację szczepień na COVID-19, przyczyniając się do nich, staną się współodpowiedzialne również za skutki szczepień.
W szczególności zaś zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia i edukacji publicznej [Art. 7. [Zadania własne gminy]
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy ,https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorzad-gminny-16793509/art-7]
Jednym z głównych celów naszej petycji – listu otwartego jest także zwrócenie uwagi władz gminy/miasta na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”, a właściwie terapii genowej i konieczność podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia – wobec niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych.
Ponieważ same „szczepionki” na COVID-19 są jeszcze w fazie badań, czyli eksperymentalnej, zaś  konstrukt mRNA ze „szczepionki” może wpłynąć na aktywność genów, oznacza to, iż zaszczepieni taką „szczepionką” obywatele będą poddani eksperymentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie. Zabrania tego polska Konstytucja i prawo międzynarodowe [zob. np. 1]. Więcej w opinii prawnej [2].
Co więcej, Komisja Europejska, przyznając, że szczepionki przeciw Covid-19 zawierają GMO, wezwała Parlament Europejski do czasowego zawieszenia części prawa europejskiego, które chroni ludzi przed zagrożeniami ze strony terapii i szczepionek stosujących GMO [3].
Aby więc uchronić swoich obywateli przed niepożądanymi skutkami tych szczepień, a siebie przed odpowiedzialnością (karną, materialną i moralną) w przyszłości, władze winny informować swoich mieszkańców nie tylko o potencjalnych korzyściach, ale i potencjalnych niekorzystnych skutkach.
Dobrym przykładem takich informacji są wywiady i opinie specjalistów (zob. np. listę źródeł na końcu naszej petycji – listu otwartego) i informacje z rządowych agencji zatwierdzających szczepionki przeciw Covid-19, jak amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków).
Specjaliści FDA z USA w wewnętrznym dokumencie wymieniają aż 21 groźnych dla zdrowia możliwych skutków ubocznych szczepionek przeciw COVID-19, których brak w tzw. oficjalnych ulotkach [4].
Wyjaśniamy też, że nasza petycja, skierowana do radnych gminy/miasta, skierowana jest w naszym zamyśle tym samym do Rady Gminy/Miasta.
Apelujemy, by władze gminy/miasta podjęły uchwałę:
a) popierającą: petycję – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! (list ten jest np. na stronie:
www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc )
b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!
c) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii!
d) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!
Apelujemy równocześnie, aby władze gminy/miasta podjęły szerokie działania edukacyjne, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:
a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu [5] i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz
b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami [zob. np. 6, 7, 8, 9]
Mamy też pytania:

  1. Czy radni gminy/miasta otrzymali skierowane również do nich nasze pismo-petycję?
  2. Czy nasza petycja-list otwarty została – zgodnie z nakazem art. 8 ustawy o petycjach – umieszczona na Waszej stronie internetowej, łącznie z danymi dotyczącymi przebiegu postępowania?

[1]  https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_o_Genomie_Ludzkim_i_Prawach_Czlowiek__8230_.pdf].
[2]  https://gadowskiwitold.pl/aktualnosci/komentarz-tygodnia-prawo-do-wolnosci-poradnik/
https://gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/OPINIA-PRAWNA-dotyczaca-szc-zepien-przeciw-COVID-19.pdf
[3] Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19 z 17.06.2020r., COM(2020) 245 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=PL
[4] COVID-19 Vaccines – FDA Working list of possible adverse event outcomes – VRBPAC-10.22.20-Meeting-Presentation-COVID19-CBER-Monitoring-Vaccine (1), https://www.fda.gov/media/143557/download
(na str. 16 wymienia się 21 rodzajów skutków włącznie ze śmiercią)
[5] Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski_ _Powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu odporności_ – Agencja Informacyjna Nasz Kraków
https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/
[6] Można wyleczyć Covid 19 w 48 godzin _ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA w Przemyślu
https://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin/
[7] Prof M Majewska Wojna biurokratów z medycyną i narodem – Wolna Polska – Wiadomości
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/prof-m-majewska-wojna-biurokratow-z-medycyna-i-narodem-2020-12
(o skutecznym leczeniu Covid-19 amantadyną albo hydrochlorochiną + azytromycyną + Zn)
[8] Amantadyna na koronawirus ! Wicemin. sprawiedliw. Warchoł_ Wziąłem ten lek – piorunujący efekt !
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29893&Itemid=100
[9] Naukowcy z Cambridge potwierdzają, że amantadyna działa na COVID-19 – Centrum Medialne
https://centrummedialne.pl/zdrowie/naukowcy-z-cambridge-potwierdzaja,-ze-amantadyna-dziala-na-covid-19
Życząc podjęcia właściwych decyzji w interesie współobywateli/mieszkańców gminy,
Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca
PODMIOT WNOSZĄCY NINIEJSZĄ PETYCJĘ – list otwarty:
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, Przewodnicząca
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
e-mail:  polskawolnaodgmo@o2.pl
http://www.polskawolnaodgmo.org/

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30