Gmina Wohyń

Nagłówek

Projekt „LOWE- wsparcie edukacji ustawicznej dorosłych w Gminie Wohyń” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
10 lipca 2020

Gmina Wohyń reprezentowana przez Wójta Tomasza Jurkiewicza pozyskała dofinansowanie na realizację kolejnego programu. W ramach realizacji projektu powołane zostanie Partnerstwo
w sprawie powstania w naszej gminie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE).

 Grant w wysokości 204 040,00 zł zrealizujemy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

 Projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – wsparcie edukacji ustawicznej dorosłych
w Gminie Wohyń”
– jest to działanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki działaniom związanym z LOWE gmina będzie mogła realizować cele strategiczne polegające na inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, przełoży się to
na sytuację materialną, co wpłynie także na poprawę zatrudnienia i budowania lokalnego rynku pracy.

W ramach LOWE będą przeprowadzone działania kształcenia ustawicznego z obszaru kompetencji kluczowych np.:

  1. Umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy;
  2. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem;
  3. Kompetencje psychospołeczne: budowanie samooceny i wizerunku własnego;
  4. Kurs kulinarny;
  5. Warsztaty zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej;
  6. Warsztaty arteterapii – rękodzieło;
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna;
  8. Szkolenia językowe.

W kursach i szkoleniach weźmie udział ok. 300 osób dorosłych z obszaru gminy Wohyń.

Termin realizacji: lipiec 2020 – sierpień 2021.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30