Gmina Wohyń

Nagłówek

Przebudowa dróg
25 września 2020

W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w m. Ostrówki”.
Zadanie obejmowało wykonanie dywanika asfaltowego szerokości 3m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm oraz poboczy gruntowych szer. 1m. Długość przebudowy – modernizacji wynosiła 638mb.
Roboty wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A.
Wartość zadania wyniosła 204 491,57zł
Gmina pozyskała na ten cel dotację ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 50 tys. zł.

Ponadto Gmina przeprowadziła remont łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 1126L a droga powiatową nr 1125L w miejscowości Ostrówki. Remont polegał na ułożeniu dywanika asfaltowego szer. 4 m na istniejącej podbudowie z tłucznia. Wartość remontu wyniosła 52,5 tys. zł

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30