Gmina Wohyń

Nagłówek

Przebudowa ul. Zaszkolnej w Wohyniu
zaszkolna
18 marca 2020

Rozpoczęła się przebudowa ul. Zaszkolnej w Wohyniu. Zadanie obejmuje wykonanie 273 m. nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, szerokości do 5 m. wraz ze zjazdami na posesje. Zaplanowano podbudowę z grysu i chudego betonu. Wykonawca wykona przy włączeniu w ul. Parczewską wpusty deszczowe z kratą żeliwną oraz oznakuje ulicę. Na razie wykonywane są prace ziemne; roboty przebiegają sprawnie i bez zakłóceń.
Mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w dojeździe do posesji. Prace na zlecenie Gminy Wohyń wykonuje PBU Paweł Romaniuk „Bruk-Bud” z Wisznic za cenę brutto 320883,74 zł.
Termin zakończenia robót – maj 2020, gwarancja 5 lat.
Na w/w zadanie Gmina Wohyń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 224 618,00 zł co stanowi 70% kosztów przebudowy.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30