Gmina Wohyń

Nagłówek

Przygotowania do nowego roku szkolnego w szkołach Gminy Wohyń
21 sierpnia 2020

W szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń trwają intensywne prac związane z uruchomieniem nauczania na nowy rok szkolny. Pomimo dynamicznej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Gmina Wohyń oraz dyrektorzy szkół przygotowują placówki do przyjęcia uczniów.

Ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do przyjętego harmonogramu prac trwa  termomodernizacja Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli (ramach projektu „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w m. Suchowola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020). Zainstalowano już energooszczędny piec CO na pellet i wymieniono całą instalację CO, trwają prace nad wymianą instalacji elektrycznej oraz remontowane są łazienki.
Wyłoniono już dostawcę stolarki okiennej i zostanie ona wymieniona, zgodnie z zapewnieniami dostawcy, do 1 września 2020 r. w przedszkolu oraz klasach  1-3.

W Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu zakończył się kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych (przygotowalni, magazynu, łazienki, ciągów komunikacyjnych). Odświeżono korytarze szkolne, dokonano bieżących napraw wewnątrz budynku oraz pielęgnacji terenów zielonych przy szkole (boisk, placów zabaw, trybun sportowych).

Zakończyło się także malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w szkołach w Ostrówkach, w Lisiowólce (wraz z wymianą kaloryferów i pionu kanalizacyjnego) oraz w oddziale przedszkolnym w Bezwoli.

W szkołach w Wohyniu, Suchowoli, Ostrówkach, Ossowie została juz przygotowana infrastruktura związana z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną OSE (dokonano odbiorów technicznych), która umożliwi korzystanie z internetu światłowodowego (dostawcę sygnału wyłoni MEN).

Dyrektorzy szkół pracują obecnie nad dostosowaniem zasad funkcjonowania w nowym roku szkolnym zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, iż w szkole podstawowej w ZS w Wohyniu istnieją warunki do przyjęcia dzieci spoza obwodu szkolnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30