Gmina Wohyń

Nagłówek

Ptasia grypa – apel do hodowców drobiu
logo weterynarii
3 stycznia 2020

W związku z wystąpieniem na terenie naszego województwa epizodycznych ognisk ptasiej grypy (HPAI) podtyp H5N8, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji na fermach drobiu. Należy:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem gryzoni i dzikich zwierząt;
nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
– ograniczyć wejścia osób postronnych na teren fermy;
dezynfekować środki transportu przewożące pasze;
– reagować na sygnały mogące świadczyć o zachorowaniu ptaków.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30