Gmina Wohyń

Nagłówek

Sesja budżetowa
8 stycznia 2020

30 grudnia 2019 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wohyń. Rada jednogłośnie uchwaliła budżet na 2020 rok. Plan dochodów ustalono na 30 862 721,64 zł, plan wydatków 31 737 546,76 zł. Ustalony deficyt w wysokości 874 825,12 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich. W budżecie zaplanowano dotacje: 200 000 zł dla Powiatu Radzyńskiego na modernizację drogi 1126L na odcinku Bezwola-Wohyń, 358 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, 130 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 37 000 zł na fundacje, stowarzyszenia i meliorację wodną. W 2020 r. zaplanowano także wydatki m.in. na przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wohyniu, przebudowę ul. Zaszkolnej w Wohyniu i tzw. „Przemysłowej” w Bezwoli, termomodernizację Zespołu Szkół w Suchowoli i odnawialne źródła energii – II etap. 427 473,58 zł wyodrębniono z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

Sesja grudniowa była także okazją do podziękowania Pani Sołtys Sołectwa Wohyń II Katarzynie Daniłkiewicz-Niewęgłowskiej i Pani Sołtys Sołectwa Lisiowólka Anecie Koniak-Tokarskiej za pracę na rzecz społeczności lokalnej. W tych sołectwach od 1 stycznia 2020 r. wybrano nowych sołtysów. Sołtysem Sołectwa Wohyń II został wybrany P. Dawid Banachowicz, Sołtysem Sołectwa Lisiowólka P. Łukasz Szczęśniak.

Życzymy pomyślności w samorządowej pracy.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30