Gmina Wohyń

Nagłówek

Stanowisko w sprawie uchodźców z Ukrainy
4 marca 2022

Stanowisko
Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Miasta oraz Wójtów Gmin Powiatu Radzyńskiego
uzgodnione 02.03.2022r.

W związku napływem uchodźców z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy ustalono, co następuje:

 1. Całokształtem działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w imieniu Rządu RP
  (w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych) na terenie Województwa Lubelskiego kieruje Wojewoda Lubelski.
 2. Obywatele Ukrainy, którym Państwo Polskie zapewnia zakwaterowanie muszą być zarejestrowani w punktach recepcyjnych: Dorohusk, Chełm, Dołhobyczów, Zosin – Horodło, Hrubieszów, Hrebenne – Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski lub zgłoszeni przez wirtualne punkty recepcyjne.
 3. Mieszkańcy Powiatu decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełne koszty utrzymania tych osób.
 4. Wszyscy mieszkańcy Powiatu, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do miejscowego urzędu miasta / gminy – działanie ma to na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców z Ukrainy.
 5. Mieszkańcy, którzy chcą udzielić wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o kontakt z właściwym urzędem miasta / gminy. Jednocześnie przypominamy, iż to mieszkańcy przyjmujący ponoszą koszt utrzymania tych że osób.
 6. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców orgaznizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby prosimy, aby były one celowane, tj. organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.
 7. W przypadku zamiaru organizowania zbiórki prosimy o wcześniejsze rozeznanie potrzeb
  (co jest potrzebne?, komu konkretnie będzie ta pomoc dedykowana?)
 8. Wszelkie inicjatyw oddolne prosimy konsultować z właściwym urzędem miasta / gminy.
 9. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Powiatu o zachowanie czujności, ponieważ
  w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30