Gmina Wohyń

Nagłówek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki
16 stycznia 2020

Gmina Czemierniki przystępuje do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Mieszkańcy gminy Wohyń posiadający grunty w gminie Czemierniki mogą składać wnioski na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki w terminie do 3 lutego 2020 r.

Partnerzy

Radzyńska Kraina Serdeczności
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zaloguj się z nami
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30