Gmina Wohyń

Nagłówek

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Gminie Wohyń
5 listopada 2020

Na wniosek Wójta Gminy Wohyń Pana Tomasza Jurkiewicza Rada Gminy Wohyń 16 października 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Stypendia finansowe będą wspierały uzdolnionych uczniów z klas IV-VIII pobierających naukę w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Wohyń osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, laureatów, finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych, realizujących indywidualny tok nauki oraz osiągających znaczące sukcesy o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Pomoc Gminy Wohyń dla uczniów ma na celu wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez przyznawanie stypendium za wyniki w nauce, a także zachęcanie uczniów do reprezentowania szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych.
Szczegóły dotyczące stypendiów znajdą Państwo tutaj: https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2020_10_21_07_54_11.pdf


Jest to kolejny krok jaki Gmina Wohyń podjęła w ostatnim czasie (współfinansowane przez Unię Europejską dwa projekty: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – zakup komputerów i drukarek do nauki zdalnej oraz grant „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wohyń – kształcenie ustawiczne dorosłych” w celu usunięcia barier i trudności edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Wohyń a także podniesienia potencjału w społeczności lokalnej. 
Życzymy przyjemnej i wytężonej nauki oraz zachęcamy do udziału w inicjatywach podejmowanych przez gminę.​

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30