Gmina Wohyń

Nagłówek

Szkolenia z obsługi komputera i internetu
8 października 2014

Urząd Gminy Wohyń informuje że w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”  organizowane będą szkolenia  w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym  a także posiadające niewielką wiedzę w w/wym zakresie. Szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z pracownikiem Urzędu  Gminy, w jednostkach podległych  wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowych informacji udziela asystent koordynatora projektu – Wiesław Kukiełka w biurze projektu (pokój 8 Urzędu Gminy Wohyń) oraz pod numerem telefonu (83)3530079

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30