Gmina Wohyń

Nagłówek

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli
24 marca 2020

Projekt pn. „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w m. Suchowola” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 20 marca 2020 podpisana została umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w miejscowości Suchowola”. Roboty obejmą docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych styropianem, wymianę drzwi i okien. Poza tym wykonawca przebuduje instalację grzewczą i elektryczną, zamontuje instalację fotowoltaiczną i oświetlenie LED. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie dostarczony i uruchomiony schodołaz; zostaną wyremontowane i przebudowane łazienki. Budynek uzyska nową estetykę zewnętrzną. Remont zaplanowano z uwzględnieniem rytmu roku szkolnego. Prace wykona wybrane
w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Radzynia Podlaskiego za cenę brutto 956 376,67 zł w terminie do 30 sierpnia 2021 roku.

Zadanie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30