Gmina Wohyń

Nagłówek

W sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach
10 marca 2022

ZARZĄDZENIE NR 7
WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 09.03.2022 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach

Na postawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 63 ust. 1, ust. 10 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej
w Ostrówkach.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracji Szkół w Wohyniu

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30