Gmina Wohyń

Nagłówek

Zakończyła się kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w m. Suchowola
Szkoła w Suchowoli
29 września 2021

Gmina Wohyń skutecznie zabiegała o środki na kompleksową odnowę budynku szkoły
w Suchowoli, który przez prawie 100 lat służył edukacji dla miejscowej ludności. Pierwszym krokiem były  działania rozpoczęte w 2015 r. mające na celu osuszenie ścian konstrukcyjnych obiektu. Drugim krokiem podjętym przez Gminę było złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego WL w odpowiedzi na konkurs: RPLU.05.02.00 „Efektywność energetyczna sektora publicznego.”
Po pozytywnej ocenie wniosku, 28.10.2019 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku. Zespołu Szkół w m. Suchowola.” Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota uzyskanej dotacji do projektu to 614 794,06 zł, przy łącznej wartości inwestycji: 1 046 274,67 zł. Prace budowlane przeprowadziła firma PUK Sp. z o.o. Radzyń Podlaski. W ramach prac termomodernizacyjnych zainstalowano piec na biomasę (pelet drzewny)
o mocy 100 kW firmy Heiztechnik i zmodernizowano infrastrukturę kotłowni. Ocieplono elewację
i strop budynku. Wymieniono stolarkę okienno – drzwiową, zmodernizowano całą instalację centralnego ogrzewania. W każdej z sal lekcyjnych wymieniono oświetlenie na LED-owe. Zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 2,32 kWh. W ramach dostosowania budynku do obowiązujących polityk horyzontalnych wykonano łazienki dla osób niepełnosprawnych i zakupiono schodołaz.

Wszystkie przeprowadzone prace termomodernizacyjne przyniosą łączną oszczędność energii o około 61,44 % względem stanu pierwotnego. Znacząco zmniejszy się spadek emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki i pyłów zawieszonych. Dzięki zakończonemu projektowi poprawi się jakość powietrza.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30