Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenia na sesję Rady Gminy Wohyń
5 kwietnia 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 07 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum; b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Informacja Prezesa ZK Pryzmat w zakresie zborowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Wohyń; dyskusja.6.    Rozpatrzenie projektu uchwały:

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu.

7.    Wolne wnioski.8.    Zamknięcie obrad.
Wohyń, dnia 4 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30