Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenia na sesję Rady Gminy Wohyń
21 kwietnia 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych. 5.    Informacja Delegatów Gminy Wohyń Izby Rolniczej o aktualnej sytuacji w rolnictwie, dyskusja.6.    Sprawozdanie z działalności ZK Pryzmat i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Wohyń, zapytania.  7.    Sprawozdanie Kierownik GOPS z działalności za 2015 r. oraz realizacji zadań w 2016 r., zapytania.8.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.9.    Rozpatrzenie projektu uchwały:
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1247L, 1255L, 1126L, 1241L, 1234L,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r.

10.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.11.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.12.    Wolne wnioski.13.    Zamknięcie obrad.Wohyń, dnia 21 kwietnia  2016 r.
Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30