Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń
10 czerwca 2013

Wohyń, dnia 07 czerwca 2013 r.Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek ) o godz. 12.00 w Strażnicy OSP w Wohyniu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu za 2012 r. 6. Podjęcie uchwał: – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, – w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013r. 7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9. Wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady/-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30